Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"EGMO сонгон шалгаруулалт №1, II өдөр" дүн, (Баянхонгор аймаг)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 Дүн
1 Доржпүрэв, Эрхбилгүүн 15558 Баянхонгор аймаг, Алгоритм 11-р анги 1.0 0.0 0.0 1.0
2 Батжаргал, Дөлгөөн 6167 Баянхонгор аймаг, Алгоритм 11-р анги 1.0 0.0 0.0 1.0