Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"EGMO сонгон шалгаруулалт №1, II өдөр" дүн, (Хан-Уул дүүрэг)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 Дүн
1 Анхбаяр, Мишээл 981 Хан-Уул дүүрэг, Орчлон 9-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Түвшинбаяр, Зулсаран 11646 Хан-Уул дүүрэг, Орчлон 10-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Буянмөнх, Энхрийлэн 1775 Хан-Уул дүүрэг, Орчлон 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Энхсайхан, Уянга 239 Хан-Уул дүүрэг, Орчлон 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Сайнжаргал, Пүрэвжаргал 3367 Хан-Уул дүүрэг, Шинэ Өнөөдөр 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0