Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"EGMO сонгон шалгаруулалт №1, II өдөр" дүн, (Сүхбаатар дүүрэг)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 Дүн
1 Батбаясгалан, Ундрал 229 Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль 11-р анги 7.0 3.0 0.0 10.0
2 Гансүх, Дөлгөөн 13033 Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль 10-р анги 1.0 3.0 0.0 4.0
3 Алтангэрэл, Амирлан 632 Сүхбаатар дүүрэг, Сант сургууль 11-р анги 1.0 0.0 0.0 1.0
4 Наранбаатар, Сувд 394 Сүхбаатар дүүрэг, 11 10-р анги 1.0 0.0 0.0 1.0
5 Наранбаатар, Болор 6135 Сүхбаатар дүүрэг, 11 8-р анги 1.0 0.0 0.0 1.0
6 Содгэрэл, Болормаа 227 Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Батсайхан, Марал 162 Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль 11-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Түвшинбаяр, Энгүүн 12464 Сүхбаатар дүүрэг, Сант 8-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Алтанзул, Удвал 387 Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль 8-р анги 0.0 0.0 0.0 0.0