Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"EGMO сонгон шалгаруулалт №1, II өдөр" дүн, (Архангай аймаг)

Овог, Нэр ID Сургууль Анги №1 №2 №3 Дүн
1 Мөнхбат, Хунцэнгэл 5703 Архангай аймаг, 1 11-р анги 1.0 0.0 0.0 1.0