Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-57 (ОУМО-62-д оролцох багийн сонгон шалгаруулалт)-ыг зохион байгуулах хуваарь

  Огноо Хэлбэр Ангилал Оролцох сурагчид Дараагийн шатанд шалгарах сурагчдын тоо Тайлбар
Нийслэл Аймгууд
I шат 2021.04.10, 11 Нөхөх тест Дунд (9-10-р анги), Ахлах (11-12-р анги) Бүртгүүлсэн сурагчид Хоёр өдрийн нийлбэр дүнгээр ангилал тус бүрд эхний 30 сурагч. Мөн 5-аас цөөн сурагч шалгарсан дүүрэгт нэмэлтээр эрх олгоно. Өөрөөр хэлбэл дүүрэг бүрээс ангилал тус бүрд дор хаяж 5 сурагч шалгарна. (Багануур, Багахангай, Налайх нэг дүүрэг гэж тооцоно) Ангилал тус бүрд 10 сурагч. Нөхөх тестийг www.mmo.mn сайтаар бэлтгэл тест зохион байгуулсан форматаар зохион байгуулна. Өдөр бүр 8 бодлого 90 минутын турш бодож уралдана.
II шат 2021.04.17, 18 17-нд нөхөх тест, 18-нд уламжлалт 4 бодлого. Дунд (9-10-р анги), Ахлах (11-12-р анги) I шатнаас шалгарсан сурагчид Дунд ≈ 30, ахлах ≈ 30 Дунд - 2, ахлах - 2 Хөдөө орон нутгаас 9, 10, 11, 12-р ангийн тус бүр нэг сурагч шалгарна.
IMO I сорилго 2021.04.24, 25 Уламжлалт, өдөр бүр 3 бодлого Ахлах II шатанд хамгийн өндөр амжилт үзүүлсэн дунд ≈ 10, ахлах ≈ 20 Хөдөө орон нутгаас шалгарсан сурагчдын материалыг шаардлагатай гэж үзвэл нягталсны үндсэн дээр IMO сорилгод оролцуулна.
IMO II сорилго 2021.05.01, 02 Уламжлалт, өдөрт 3 бодлого Ахлах
ММО-57 (эцсийн шалгаруулалт) 2021.05.08, 09 Уламжлалт, өдөрт 3 бодлого Дунд, ахлах II даваанаас шалгарсан сурагчид IMO сорилгууд болон ахлах ангилалд авсан онооны нийлбэрээр IMO-д оролцох 6 сурагчийг сонгоно.

Жич: Оноо тэнцсэн тохиолдолд дараагийн шатанд хэдэн сурагч оролцохыг комиссийн гишүүдийн хурлаар шийднэ.

Шалгалтын хуваарь

Шат Ангилал Хэлбэр Огноо Эхлэх цаг Хугацаа
I шат Дунд 2 (9-10) Тест 2021.04.10, 11 09:00 1 цаг 30 мин
I шат Ахлах (11-12) Тест 2021.04.10, 11 11:00 1 цаг 30 мин
II шат Дунд 2 (9-10) Тест 2021.04.17 09:00 1 цаг 30 мин
II шат Ахлах (11-12) Тест 2021.04.17 11:00 1 цаг 30 мин
II шат Дунд 2 (9-10), Ахлах (11-12) Уламжлалт 2021.04.18 09:00 4 цаг 30 мин
IMO I сорилго Ахлах Уламжлалт 2021.04.24, 25 09:00 4 цаг 30 мин
IMO II сорилго Ахлах Уламжлалт 2021.05.01, 02 09:00 4 цаг 30 мин
ММО-57 (эцсийн шалгаруулалт) Дунд 2 (9-10), Ахлах (11-12) Уламжлалт 2021.05.08, 09 09:00 4 цаг 30 мин