Олон Улсын Математикийн Олимпиадын сорил
: 2017.12.05 | : 3

Олон Улсын Математикийн Сорилыг

зохион байгуулах тухай

 

ОУМО нь жил бүрийн VII дугаар сарын дундуур зохион байгуулагддаг уламжлалтай бөгөөд оролцох багууд V дугаар сард багтан багийн гишүүн бүрийг бүртгүүлэх ёстой байдаг. Манай улсын хувьд V дугаар сарын эхээр явагддаг УМО-ын дараа оролцох багийн гишүүдийг сорилоор сонгон шалгаруулдаг.

            2018 оноос эхлэн УМО-ын XII ангийн ангиллын дүн гарахтай зэрэг ОУМО-д оролцох багийн гишүүдийн нэрс тодорхой болж байхаар сонгон шалгаруулалт, бэлтгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахаар ММОХ шийдвэрлэлээ. Энэ шийдвэрийн үр дүнд

  • Сурагчдын төгсөлт, төгсөлтийн шалгалт зэрэгтэй холбоотой хүндрэл багасах  
  • Багийг бэлтгэх хугацаа уртсах
  • Виз, нислэгийн маршрут, билетийн үнэ төлбөртэй холбоотой асуудалд хүндрэл үүсэхгүй байх боломж бүрдэх

зэрэг давуу талтай юм

 

ОУМО-ын сонгон шалгаруулалт 2 үе шаттай явагдах бөгөөд сонирхсон сурагч бүр оролцох бололцоотой. Улсын шигшээ багт багтах 20-30 сурагчийг шалгаруулах зорилгоор I шатны сонгон шалгаруулалт 2 удаа тест хэлбэрээр (холимог) явагдана. Эдгээр сурагчид II шатны сорилд оролцоно.      

            I шат:   1 сард, тест хэлбэрээр

                         2 сард, холимог хэлбэрээр

            Зорилго: Шигшээ баг бүрдүүлэх

 

II шатны сонгон шалгаруулалт 3 удаагийн тус бүрдээ 2 дараалсан өдөр бодолт хийх сорилоос бүрдэнэ. II шатны 3 сорилын нийлбэр дүнгээр ОУМО-д оролцох багийн гишүүдийг шалгаруулна. 3 дахь удаагийн сорил нь УМО-ын XII ангийн ангилал байна. II шатанд шалгарсан боловч УМО-д оролцох албан ёсны эрхгүй сурагчид энэ ангилалд ОУМО-д оролцох эрхийн төлөө оролцох боломжтой.

            II шат  3 сард, 2 ѳдѳр, уламжлалт хэлбэрээр

                        4 сард, 2 ѳдѳр, уламжлалт хэлбэрээр

                        5 сард, 2 ѳдѳр, уламжлалт хэлбэрээр

            Зорилго: ОУМО-д оролцох 6 сурагч шалгаруулах