Европын Охидын Математикийн Олимпиад

European Girls' Mathematical Olympiad (EGMO­)

: 2017.12.05 | : 63 Дэлгэрэнгүй
Олон Улсын Математикийн Олимпиадын сорил

Олон Улсын Математикийн Олимпиадын сорилыг зохион байгуулах тухай

: 2017.12.05 | : 3 Дэлгэрэнгүй
Бүсийн математикийн III олимпиад

Бүсийн математикийн III олимпиадыг 2017 оны10 дугаар сарын эхний долоо хоногт зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Үүнд 2017.10.07-ны хагас сайн өдөр бодолт гүйцэтгэнэ. Сэдвийг 2-12 ангийн ангилал тус бүрээр ММОХ-оос боловсруулна. Ямар ангиллаар олимпиад зохион байгуулахаа зохион байгуулагчид шийдвэрлэнэ ...

: 2017.09.05 | : 1 Дэлгэрэнгүй
ОУМО-58 тайлан (I хэсэг)

ОУМО-58 тайлан (I хэсэг)

: 2017.08.24 | : 34 Дэлгэрэнгүй
InIMC олимпиадын мэдээлэл

InIMC олимпиадын мэдээлэл

: 2017.08.04 | : 560 Дэлгэрэнгүй
УМО-53 тайлан

Улсын Математикийн 53-р Олимпиад тайлан

: 2017.08.04 | : 59 Дэлгэрэнгүй
Бодлогууд /УMO-53/

Бодлого дэвшүүлсэн, зассан багш нарын нэр

: 2017.06.05 | : 83 Дэлгэрэнгүй
УМО-53

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ Д. ШАГДАРЫН НЭРЭМЖИТ МОНГОЛЫН МАТЕМАТИКИЙН 53-р ОЛИМПИАД

: 2017.04.11 | : 583 Дэлгэрэнгүй
MMO 53, III давааны бодолтууд

7-12, ББ, ДБ бодолтууд 5-6 ангийн бодлогууд 5-р ангийн бодолт 6-р ангийн бодолт

: 2017.03.31 | : 471 Дэлгэрэнгүй
MMO 53 III даваа

Монголын Математикийн 53-р Олимпиадын III даваа 2017 оны 3 сарын 30, 31-ний өдрүүдэд явагдана.  III давааны 7, 8-р ангийн ангилал 30-нд (4 бодлого, 1 өдөр), 9,10,11,12-р ангийн ангилал, бага ангийн багш, дунд ангийн багш ангилал 30, 31-нд (6 бодлого, 2 өдөр) бодолт гүйцэтгэнэ. ...

: 2017.03.07 | : 250 Дэлгэрэнгүй
Нийт: 48