Олон Улсын Математикийн Олимпиадын бэлтгэл

Олон Улсын Математикийн Олимпиадын бэлтгэл

: 2018.05.24 | : 0 Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ПРОФЕССОР У.ДОЁДЫН НЭРЭМЖИТ УЛСЫН МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАД Сайншанд, 2018 оны 5 сарын 10-15

1. Ангилал хариуцсан даамал, бодлогo дэвшүүлсэн, зассан комиссын гишүүдийн нэрс 2. Медальт байранд шалгарсан сурагчид

: 2018.05.17 | : 0 Дэлгэрэнгүй
Монголын баг

Олон Улсын Математикийн 59-р Олимпиадад Монгол Улсыг тѳлѳѳлѳн оролцох сурагчид

: 2018.05.16 | : 0 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын математикийн олимпиадын сорил

Олон улсын математикийн олимпиадын II шатны 2 удаагийн сорилын нийлбэр оноо

: 2018.05.07 | : 0 Дэлгэрэнгүй
Улсын Математикийн 54-р олимпиадын товч хөтөлбөр

Монгол Улсын гавьяат багш У.Доёдын нэрэмжит УМО-54-ын товч хөтөлбөр

: 2018.04.26 | : 0 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын математикийн олимпиадын II шатны сонгон шалгаруулалт, сургалт

Олон улсын математикийн олимпиадын II шатны сонгон шалгаруулалт, сургалт

: 2018.03.29 | : 0 Дэлгэрэнгүй
Нийт: 72