Европын Охидын Математикийн Олимпиад
: 2017.12.05

European Girls' Mathematical Olympiad (EGMO­)

Олон Улсын Математикийн Олимпиадын сорил
: 2017.12.05

Олон Улсын Математикийн Олимпиадын сорилыг зохион байгуулах тухай

Бүсийн математикийн III олимпиад
: 2017.09.05

Бүсийн математикийн III олимпиадыг 2017 оны10 дугаар сарын эхний долоо хоногт зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Үүнд 2017.10.07-ны хагас сайн өдөр ...

ОУМО-58 тайлан (I хэсэг)
: 2017.08.24

ОУМО-58 тайлан (I хэсэг)

InIMC олимпиадын мэдээлэл
: 2017.08.04

InIMC олимпиадын мэдээлэл

УМО-53 тайлан
: 2017.08.04

Улсын Математикийн 53-р Олимпиад тайлан

Бодлогууд /УMO-53/
: 2017.06.05

Бодлого дэвшүүлсэн, зассан багш нарын нэр

УМО-53
: 2017.04.11

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ Д. ШАГДАРЫН НЭРЭМЖИТ МОНГОЛЫН МАТЕМАТИКИЙН 53-р ОЛИМПИАД

MMO 53, III давааны бодолтууд
: 2017.03.31

7-12, ББ, ДБ бодолтууд 5-6 ангийн бодлогууд 5-р ангийн бодолт 6-р ангийн бодолт

MMO 53 III даваа
: 2017.03.07

Монголын Математикийн 53-р Олимпиадын III даваа 2017 оны 3 сарын 30, 31-ний өдрүүдэд явагдана.  III давааны 7, 8-р ангийн ангилал 30-нд ...

“УБ оноо”
: 2017.01.04

“УБ оноо”

П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны комиссын тайлан
: 2016.12.09

П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны  комиссын тайлан П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны бодлого зохиох, ...