ОУМО-59-д оролцохоор шалгарсан сурагчдын бодолт (II шатны сорил 1, 2)
: 2018.05.24

(II шатны сорил 1, 2)

Олон Улсын Математикийн Олимпиадын бэлтгэл
: 2018.05.24

Олон Улсын Математикийн Олимпиадын бэлтгэл

Улсын Математикийн 54-р олимпиадын 12-р ангийн медальт сурагчдын бодолт
: 2018.05.22

12-р анги

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ, ПРОФЕССОР У.ДОЁДЫН НЭРЭМЖИТ УЛСЫН МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАД Сайншанд, 2018 оны 5 сарын 10-15
: 2018.05.17

1. Ангилал хариуцсан даамал, бодлогo дэвшүүлсэн, зассан комиссын гишүүдийн нэрс 2. Медальт байранд шалгарсан сурагчид

Монголын баг
: 2018.05.16

Олон Улсын Математикийн 59-р Олимпиадад Монгол Улсыг тѳлѳѳлѳн оролцох сурагчид

Олон улсын математикийн олимпиадын сорил
: 2018.05.07

Олон улсын математикийн олимпиадын II шатны 2 удаагийн сорилын нийлбэр оноо

Улсын Математикийн 54-р олимпиадын товч хөтөлбөр
: 2018.04.26

Монгол Улсын гавьяат багш У.Доёдын нэрэмжит УМО-54-ын товч хөтөлбөр

Олон улсын математикийн олимпиадын II шатны сонгон шалгаруулалт, сургалт
: 2018.03.29

Олон улсын математикийн олимпиадын II шатны сонгон шалгаруулалт, сургалт

Хотын олимпиадад ажилласан комисс, Санхүүгийн товч тайлан
: 2018.03.27

ММО-54, III даваа

MMO-54, III даваа, хоёр дахь ѳдѳр, бодолт
: 2018.03.27

II ѳдѳр, бодолт

MMO-54, III даваа, эхний ѳдѳр, бодолт
: 2018.03.26

I ѳдѳр, бодолт

“УБ оноо”-гоор хотын олимпиадад оролцох тухай
: 2018.03.22

УБ оноо